Redoxbalans

ETT STORT GEMOMBROTT I VÅR HISTORIA.

Produkter från Asea med ett innehåll som är 100 % naturligt och det krockar inte med något annat för det finns redan i kroppen. Man föds med det och har det hela livet men under årens gång minskar det så vid 70 års ålder har vi ca 10 % kvar. Det jag pratar om heter Redox ordet redox är en kommunikation kan man säga som går som en blixt mellan cellerna hela tiden dygnet runt hela livet. i Växter, djur och människokroppen finns olika celler det är det vi är uppbyggda av och det är ett måste att dom fungerar optimalt men också bör dom veta vart i kroppen dom ska tex om du bränner dig på handen måste det repareras, men hur ? Jo då skickas en redox signal till cellerna så dom vet att det är till handen dom ska för att laga och skydda skadan fiffigt va, men vad händer om vi inte har kommunikationen eller om det finns för många odugliga celler då ? ja då tar det längre tid och -eller det kan till o med bli kommplikationen. Se om en 12 åring ramlar och får ett så på benet tillexempel så läker det mycket fort men vad händer om en 70 åring gör det samma, läker inte lika lätt och det beror då på cellernas funktion. Att forskarna nu har lyckats med att förpacka denna energiska  mikro signalmolekyl utanför kroppen är helt unikt och det trodde man inte för 20 år sedan men all forskning går med rasande framfart så i dag går det alltså fylla på förrådet men dessa livs nödvändiga redox signal molekyler. Det är grunden för allt liv och välmående. Kroppens uppbyggnad.

Klinisk dubbelblind placebo crossover studie på 106 personer under 90 dagar (3 månader) visade på anmärkningsvärda biomarkörer vid intag av minst 60 ml ASEA morgon och kväll vilket minskade/reducerade den oxidativa stressen signifikant (nedbrytningen på cell- och DNA-nivå). Det förändrar i stort sett allt vi trott varit möjligt kring hälsa och välbefinnande och antiåldrande tidigare. I stort sett alla utmaningar vi utsätts för härrörs till oxidativ stress. (När ett äpple skärs itu oxiderar det och blir brunt, en bil eller järngrind rostar med tiden och bryts ner/förstörs = oxidation). Vi utsätts för oxidativ stress varje dag. När vi åldras producerar vi mindre av våra livsviktiga kroppsegna redox signal molekyler som är inblandade i alla viktiga system (Immunförsvaret, nervsystemet, endokrina systemet hormonsystemet, matsmältningen, reproduktionssystemet och det kardiovaskulära systemet (hjärta/kärl).

Rätt balans PH värde är helt avgörande för ditt mående. Tänk dig en sjö med obalans eller en pool, precis så är det i våra kroppar också. Det vi ser på utsidan är lättare att förstå för det kan vi se men det vi inte ser är svårare att ta till sig och inte förens problemen uppstår då vi känner symtomen gör vi något åt det om det går.
Mota Olle i grinden finns det ett klokt ordspråk som lyder och faktum är DET ÄR BRA !

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är ASEA?
ASEA är en icke-toxisk (ogiftig), perfekt balanserad blandning av Redox-signalmolekyler, som är praktiskt taget identiska med de molekyler som produceras av friska celler i kroppen. ASEA består av triljoner av dessa stabila, perfekt balanserade Redox-signalmolekyler. Redox-signalisering är en funktion som är central för allt liv på planeten. Redox-signalmolekyler tillverkas i alla kroppens celler och är vitala för immunförsvaret och cellernas återuppbyggnadsfunktioner. De är så väsentliga för livet att utan dem, skulle du dö under loppet av några sekunder. Tillförsel av Redox-signalmolekyler hjälper cellerna att bygga upp sig på nytt: skadade celler och celler som inte fungerar ordentligt skiljs ut och friska, livsdugliga celler tar över. Redox-signalmolekyler är vitala/avgörande för dina cellers hälsa. Efter 12-årsåldern tillverkar våra celler färre och färre av dessa molekyler. ASEA är världens enda källa för tillskott/tankning/påfyllnad av mer av dessa Redox-signalmolekyler.

Varför behöver du ASEA och vem är det för?

ASEA är för ALLA i livets alla skeden! ASEA förstärker och aktiverar vår antioxidanterna i kroppen, som behövs för att skydda och rena cellerna. Samtidigt bidrar signalmolekylerna till att reparera eller ersätta celler, vilket bidrar till att återställa normal frisk vävnad och immunförsvaret. Redox Signal Molekyler finns i alla djur växter och människor på jorden så ASEA kan även göra gott för tex våra fyrfota vänner.

Hur lång hållbarheten har ASEA?
ASEA har en hållbarhet på ca 1 år i obruten flaska. En öppnad flaska bör konsumeras under 1 månad.
ASEA blir inte dåligt utan kan ev tappa effekt därefter. Häll endast över så mycket ASEA i den medföljande sprayflaskan att du använder upp det inom någon vecka eller 2, fyll sedan på med mer. Byt sprayflaska varje månad. Drick aldrig direkt ur ASEA flaskan, utan häll upp i rent glas av plast, papp eller glas. Drick genast ur det du hällt upp. Låt aldrig en öppnad flaska stå utan kork. ASEA påverkas inte av kyla eller hetta i sin förslutna flaska.

Vad är Redox Signal Molekyler och hur fungerar de?Enkla Redox-signalmolekyler (i ASEA finns över 15 varianter) framställs av saltvattnet i alla kroppens friska celler, främst i mitokondrierna. Balanserade blandningar av dessa molekyler fungerar som signalmolekyler mellan celler, som styr bland annat immunförsvarets funktioner och effektivt underhåller och återuppbygger vävnader. De optimerar cellulär kommunikation och kapacitet. Redox-signalmolekylerna delas in i två grupper: reaktiva syrebaserade och reducerade varianter. De reaktiva syrebaserade molekylerna bygger upp immunsystemet och de reducerade varianterna aktiverar antioxidanterna. I alla celler och all vävnad finns en sund homeostatisk balans mellan dessa två varianter. När det uppstår ett problem eller en skada, rubbas balansen dem emellan. Då skickas signaler ut som får celler och vävnad att försvara och reparera sig själva för att återupprätta en sund balans igen.

Hur mycket ska jag ta? ASEA kan inte fel-doseras annat än att för liten mängd inte ger tillräcklig effekt. Det finns en bra beskrivning av dosering för olika behov i vår doserings-guide som du får av din ASEA-Kontakt när du startar eller själv kan ladda ner innan du börjar. Där finner du rek. för både dig som är frisk, har en hälsoobalans, idrottar mycket eller tävlar på elitnivå.
Många års erfarenhet har visat att 60 ml (0,6 dl) ASEA morgon och kväll, underhåller god hälsa. När kroppen är stressad/har utmaningar eller utsätts för påfrestningar kan det dock vara fördelaktigt att ta mer. Idrottsutövare tar exempelvis dessutom upp till 120 ml (1,2-1,5 dl) före intensiv träning eller tävling.
För att uppnå en normal vätskebalans, bör man dricka rikligt med vanligt vatten när man tar ASEA men aldrig tillsammans med ASEA utan tidigast 10 minuter före eller efter intag av ASEA så det får göra sitt "jobb" först. Mer än 1 flaska per dag ger sällan mer effekt. Allt överskott bryts åter ned till saltvatten inne i kroppen. Att dricka större mängder ASEA medför normalt ingen risk då det är 100 % giftfritt och under alla studier har INGEN skada kunna påvisats oavsett dos. Om däremot rensningen/detoxen av redan befintliga gifter, slagg och skräp i kroppen upplevs för intensiv kan man ta lite mindre under den perioden.Det finns en del personer som är oerhört känsliga mot allt och vet med sig att de oavsett vin, kaffe, huvudvärkstabletter osv alltid får ta mindre än föreskrivet. De kan börja med 1 msk - 30 ml (0,3 dl) 1-2 ggr/dag och prova sig fram. Det är helt ofarligt att laborera med dosen. Man bör dricka rikligt med vanligt vatten när man tar ASEA, precis som man alltid bör för att upprätthålla en god vätskebalans i kroppen och hjälpa kroppen rensa ut slagg och gifter.

Bör jag vara försiktig med att dricka ASEA? ASEA är säkert och naturligt för kroppen. De finns redan i alla dina celler och är vitala för alla kroppsprocesser men mängden avtar med åldern redan från tonåren och vi får inte samma förutsättningar till cellreparation som när vi var barn. Redox-signalmolekyler har normalt ingen inverkan på medicinering, men kan öka effekten av vissa livsmedel och ämnen i kroppen så som t.ex. hormoner, insulin och adrenalin. ASEA stimulerar eller hämmar inte immunologa reaktioner, utan tenderar att normalisera och göra naturliga immunologa reaktioner mer effektiva. Redox Signal Molekyler redan finns i alla våra celler, och behövs i cellerna i allt liv på jorden (både djur, växter och människor).

Är ASEA säkert? Genom omfattande studier har blandningen av Redox-signalmolekyler i ASEA visat sig vara säker. ASEA påvisar noll toxicitet (0 giftighet) i alla tester vilket inte ens vårt kranvatten kan stoltsera med. Det är säkert för kroppens alla vävnader. Hittills under 20 års forskning har det inte lyckats skada en enda vävnad i kroppen. De flesta preparat kan ha biverkningar men inte ASEA!

Varför upplever en del att ASEA smakar konstigt i början? Vid obalans i kroppen kan ASEA upplevas ha en smak. Ju mer pH försurad din kropp är dvs ju mer obalans du har i din kemiska struktur, ju mer "smakar" ASEA i början. Egentligen är det inte en smak utan luktlober i näsan som reagerar vid intag av ASEA när du är försurad och har för lite av dessa livsavgörande signalmolekyler. Ju mer i balans din kropp blir, ju mindre smakar ASEA. Efter en tids intag smakar ASEA nästan ingenting längre för de flesta, utan som ett vatten.  Det många upplever (då de flesta har obalans i sin biokemiska struktur) är att det i början smakar som att ha fått en "kallsup i poolen".
Vissa känner, trots stora obalanser i kroppen och vid tex medicinering, ingen smak alls i början.
Smaken kan därmed i många fall vara en indikator för obalans/början till balans, men inte alltid. Om smaken är för intensiv, innan kroppen börjar komma i balans, så kan man ha flaskan i kylskåpet vilket gör att den upplevs smaka mindre. Med tiden kommer man uppleva att det inte smakar något annat än ett gott vatten. En del undrar om det är så att kroppen "vänjer sig" vid smaken med tiden och att det därför "slutar" smaka. Men nej, det har att göra med när kroppen börjar få inre balans. Efter en rejäl festkväll eller stort intag av skräpmat kommer man åter känna "smaken" när man dricker ASEA då den inre balansen i kroppen rubbats och kroppen utsatts för en utmaning. När kroppen återfått sin balans kommer även smaken att "försvinna".

Innehåller ASEA klor?

ASEA innehåller inte klor. ASEA innehåller samma balanserade blandning av stabila Redox-signalmolekyler (inklusive klortyper) som finns i våra levande celler. Många metoder (såsom EPA/600/300.3) som används för standarddricksvatten är inte lämpliga för analys av den totala klorhalten i ASEA. Dessa kan rubba stabila Redox-signalkomplex så att de avger klor på artificiell väg. Sådana metoder ger således inte ett riktigt mått på klorinnehållet i ASEA och kan inte heller indikera giftighet. Standard-kromatografim etoder visar att det totala klorinnehållet i ASEA är mindre än 25 ppm (delar per miljon). Bortsett från genom kemiska analyser kan måttet på varje enskilt ämnes toxicitet endast fastställas genom omfattande toxicitetstester, vilket krävs av FDA (den amerikanska läkemedelsinspektionen). Sådana studier har redan genomförts för Redox-signalkomplexen i ASEA.I motsats till klorerat vatten, som är känt för att orsaka irritation, verkar ASEA lugnande. Medan vatten med hög klorhalt enkelt kan påvisas som giftigt, har ASEA genomgående påvisat total avsaknad av giftighet. Där vatten med hög klorhalt orsakar irritation och svullnad av vävnad, finns det i laboratorietester inga tecken på att ASEA orsakar inflammation, även i de mest känsliga mänskliga vävnader. Effekten är faktisk ofta helt motsatt. ASEA är inte ett klorhaltigt vatten och varken kan eller bör behandlas eller analyseras som detta.

Hur mycket salt innehåller ASEA och vilket sorts salt?ASEA tillverkas med salt av farmaceutisk kvalitet (NaCl) och fullständigt rent destillerat vatten, liknande den saltlösning som används för medicinska ändamål. Denna saltlösning behövs för produktion och stabilisering av Redox-signalmolekylerna i ASEA. ASEA är inte ämnat för att hydrera (återskapa vätskebalansen) eller tillföra mineraler. Det är viktigt att dricka vanligt vatten, och få i sig mineralhaltigt salt från andra livsmedelskällor än ASEA.
ASEA är inte längre salt och vatten efter reorganiseringen och upplevs därmed inte heller längre som ett saltvatten.
En normal vuxen konsumerar 4.000 mg natrium per dag. Begränsade dieter kan vara satt till 1500 mg. En bit av fullkornsbröd innehåller 210 mg natrium. ASEA innehåller 123 mg natrium i 1,2 dl, den vanliga dagsdosen. Har du saltrestriktioner så bör det inte påverkas negativt av ASEA men konsultera alltid med din läkare. Du kan tänka på att byta ut ditt vanliga bordssalt till ett mer hälsosammare salt så som havssalt eller himalayasalt för att få i dig livsviktiga mineraler i din dagliga kost

Vad är skillnaden mellan ASEA och alkaliserat vatten?ASEA är inte alkaliserat vatten. ASEA innehåller en perfekt balanserad, stabil blandning av Redox-signalmolekyler som liknar dem som tillverkas av mitokondrierna i alla kroppens celler. ASEA börjar som fullständigt rent vatten med neutralt pH (7,36) och salt som genomgår flera komplexa steg i en elektrokemisk process och tar minst tre dagar att framställa. Tillverkningsprocessen involverar komplex kemi och fysik, och sker under sträng kvalitetskontroll. ASEA är utformat för att säkert och effektivt stödja immunförsvaret, cellernas försvarsmekanismer, samt reparera, ersätta och återuppbygga kroppens funktioner.

Hur tas ASEA upp av kroppen?ASEA absorberas snabbt via vattenupptagningskanalerna i munnens mjukvävnad, matstrupen och mag- och tarmkanalen. Redox-signalmolekylerna i ASEA kan överleva den ogästvänliga sura miljön i magen i flera minuter. Spår efter överflödiga Redox-signalmolekyler har till och med hittats i blodet många timmar efter intag. Du kan med fördel hålla kvar ASEA i munnen i 20-30 sekunder innan du sväljer det.

Hur påverkas ASEA av värme och kyla?ASEA är stabilt vid temperaturer på upp till 148°C, klarar mikrovågor, förvaring i kylskåp och nedfrysning. Om ASEA fryses, bör det tinas FULLSTÄNDIGT och få tid att stå och blandas ordentligt igen innan användning. Undvik om möjligt nedfrysning. Stabiliteten hos ASEA är känslig för föroreningar. Förslut alltid oanvända portionsförpackningar och drick inte direkt ur flaskan.
ASEA är alltså inte känsligt för värme eller kyla. En öppnad flaska kan förvaras i rumstemperatur eller i kylen innan du dricker det, efter dina egna önskemål.

Vissa påstår att ASEA bara är simpelt saltvatten, stämmer det? De flesta upplever signifikanta skillnader efter en tid (1 vecka - 6 månader) sedan de börjar dricka ASEA. Frågar man dem om de använt salt och vatten tidigare så skrattar de oftast och säger - "Ja, det är så klart, det använder väl alla." Där har vi svaret! ASEA kan inte vara simpelt "saltvatten" för då skulle användarna inte uppleva dessa skillnader. Dessutom görs studier på ASEA kontra Saltvatten sk Placeboeffekt forskning. Alla studier påvisar att intag av ASEA ger signifikanta skillnader mot de som bara fick Saltvatten. ASEA har forskats på i över 20 år. De genomgår kontroller och ska godkännas i varje land det tas in och finns idag i mängder av länder världen över. Dess innehåll valideras regelbundet av världsledande, välrenommerade 3:e parts företag för att garantera dess innehåll. Det är få produkter på marknaden som har gedigna dubbelblind, placebo, kliniska studier i ryggen och hundratusentals användare världen över så som ASEA har, ändå använder vi deras produkter varje dag utan att ställa oss frågan om det är säkert, om det är vad det säger sig vara och om det ens fungerar. Med ASEA har vi alla dessa delar besvarade genom gedigen forskning och människors egna erfarenheter världen över, dessutom är det en av få produkter på marknaden som är 100% giftfritt och som ALLA tål och ingen kan vara allergisk mot. Den teknologi ASEA utgör är så långt fram och "före sin tid" vilket gör att att vår förståelse för vad som numera är möjligt inte riktigt hunnit med. För bara ca 20 år sedan visste inte gemeneman vad Antioxidanter var, idag ska alla ha det. Vi är av naturen skeptiska men skepsism är inte det som tagit världen framåt utan när vi vågar, är öppna och tar till oss information och själva utvärderar. Vissa har åsikter om Akupunktur än idag, trots att det visat på resultat i flera tusen år. Först för nått årtionde sedan togs det in som smärtlindring vid tex förlossningar på sjukhus här i Sverige. Vissa har längre sträcka från sin Skepsism till att Ta till sig vad som numera är möjligt men låt inte det hindra dig från att dra fördel av dess effekter. Skulle så många uppleva så mycket positiva förändringar sedan de började dricka ASEA om det bara var saltvatten? Inte ens placebo-statistiken ryms inom det spektrat! Skulle användarna fortsätta dricka ASEA månad efter månad, år efter år om det inte fungerade? Se några av våra upplevelser här i ASEAGRUPPEN, längre ner på sidan, vi som använder ASEA dagligen! Nej, ASEA är långt ifrån simpelt saltvatten. ASEA är en teknologi så långt i framkant varpå många vanliga läkare och forskare idag inte känner till det och därav inte har inblick i ett av de mest fundamentala delarna av Redox Signal Molekylernas betydelse för de flesta livsavgörande processerna i kroppen. Precis som antioxidanter var ett okänt begrepp för ett antal år sedan, så är ännu Redox Signal Molekyler. Och likväl som gemeneman idag slänger sig med uttrycket antioxidanter, precis lika vanligt kommer det blir kring vetskapen om Redox Signal Molekyler framöver. Numera forskas det på Redox Signal Molekyler på alla stora institut världen över och har blivit det snabbast växande forskningsområdet runt om i världen då det visat sig vara grunden till kroppens funktioner. Precis som kroppen gör dessa Redox Signal Molekyler av saltet och vattnet i cellerna så gör även ASEA. Det gör det till en helt naturliga och kropps-egna substans (tänk dig din egen tårvätska). Det gör det dessutom tryggt för användare att veta vad det innehåller, varpå dess ingredienser istället bör göra den blivande användaren trygg och säker då det finns få saker idag som är helt giftfritt, säkert och livsfrämjande att inta! De som vill fördjupa sig i ämnet kan här via länken få mer information i ämnet tex intresserade läkare, terapeuter mfl >>

Varför står det inte Redox Signal Molekyler under ingredienserna?I innehållsförteckningen står det vatten och natriumklorid (dvs bordssalt). Men slutresultaten är långt ifrån salt och vatten. Det är en balanserad buffé av redoxmolekyler. Råvarorna har förvandlats till en ny produkt.Som jämförelse för att förklara det ytterligare, när vi tittar på ingredienserna på en limpa bröd, finner vi mjöl, vatten, ägg, socker, olja, jäst, etc. Ingenstans på listan står det "bröd".De råvaror har blandats och uppvärmd och för alltid förändrat. Du kan inte längre hitta äggen eller olja som vi vet gick in i processen. Det är samma sak med ASEA. Ingredienserna är salt och vatten. Den färdiga produkten är något helt annat, det är Redox Signal Molekyler.

Kan man spraya ASEA? Du kan hälla över ASEA i en liten sprayflaska (tex resesprayflaska från Åhlens/Kicks osv eller en ASEA sprayflaska från din ASEA-Kontakt) och kan smidigt spraya ASEA på olika ställen. Tex ögon, öron, näsa, hals, hårbotten osv. ASEA är skönt att spraya i ansiktet under dagen och även på hela kroppen när du solar. För övrigt yttre vård så kan du numera applicera RENU 28 på kroppen (ASEA för utvändigt bruk). Du skall dock inte ha Renu28 i ögonen, där kan du istället spraya flytande ASEA innan du smörjer in området kring ögonen med RENU 28 som även kan appliceras på den tunna huden kring ögonen.
För att läsa mer om RENU 28 klicka här på länken >>

Vad kan man jämföra ASEA med, är det ett näringstillskott? ASEA gör något som INGET ANNAT GÖR, för det är något SOM INGET ANNAT ÄR. ASEA är INTE vitaminer, inte mineraler, inte en exotisk juice, inte heller näringstillskott eller ett strukturerat vatten. Utan något helt annat, som går utöver näringsämnen, kosttillskott och ingredienser då det är GRUNDEN till kroppens ALLA funktioner för hälsa, välbefinnande, balans / homeostas. Det gör något som ingen annan produkt klarar för det innehåller något som ingen annan produkt innehåller!
ASEA är kroppens Redox Signal Molekyler, det som gör att cellerna kan tolka näringen och maten du äter. Det är de som signalerar om utrensning av slagg och gifter och om reparation och skydd av cellerna samt eliminering av för skadade celler. De ökar effektiviteten på kroppens viktigaste egna "master" antioxidant, Glutation, med över 500%. De bidrar till pH-balansen, de signalerar för skydd mot och eliminering av bakterier, virus, parasiter och mikrober. Dess potential är att skapa Homeostas i kroppen. Det är även de som gör att en stamcell vet vad den ska blir och redox signalering är dessutom inblandat i de flesta livsavgörande processer i kroppen på djur, växter och människor på jorden. Det är fundamentalt för livet på jorden! Teknologin som på kvantfysisk nivå stabiliserar dessa molekyler utanför den kropps-egna miljön, gör det nu möjligt för oss att ta del av denna livsgivande gnista av "mera liv" på flaska och processen är starkt patenterad av företaget ASEA.
Utöver den egna kroppen så kan dessa Redox Signal Molekyler exklusivt fås via företaget ASEA genom oss ASEA-Partners! Så kontakta din ASEA-Partner här i ASEAGRUPPEN för att börja ta del av den kropps-egna magin och vad det kan göra i ditt liv...
Det är inte ASEA utan kroppen själv som då kan reglera ev obalanser och ta itu med det som behövs för att uppnå hälsa och balans. ASEA botar och läker ingenting och inga hälsoeffekter utlovas av företaget. Det är kroppen själv som gör jobbet.
ASEA kan alltså inte jämföras med någon annan produkt, preparat, tillskott eller vatten. Det är unikt, mer än naturligt då det är kropps-eget, helt säkert att inta och numera möjligt att ge din kropp i livets alla skeden för att understödja kroppens processer. För en kropp där hälsa trivs...

Ingenting kan jämföras med dig.
Ta hand om ditt inre och yttre på bästa tänkvärda sätt. Du är värdefull

Letar du efter Miljöriktig och Hälsofrämjande Hudvård och ett hälsosamt Yttre? För ALLA - barn, ungdomar och kvinnor som män! En REVOLUTION inom Hud-, Kropps-, Hälso- och Skönhetsvård RENU 28 - Förnyar på 28 dagar! Inte bara hud- och skönhetsvård, utan även för alla typer av hudproblem, muskler, leder, under fötter, under armar, efter träning, innan och efter solning, för hela kroppen! Kombinerar den senaste forskningen och tekniken, för en hudvård som är HELT FRI FRÅN kemikalier, parabener, gifter osv, vilket ger en kroppsriktig hudvårds-behandling som utformats för att stödja hudens naturliga förnyelseprocess.
RENU 28 kan vid första anblicken tros bara vara en skönhetsprodukt, för att dess "bonuseffekter" minskar ungdomsblemmor, rynkor, ärr, påsigheter, problemhy och pigmentfläckar. Men är egentligen HÄLSA för UTSIDAN Återställer balansen, minskar hudproblem och föryngrar på köpet samt ger en len, frisk och naturligt återfuktad, elastisk hy, minskar celluliter och ger gladare muskler! ASEA kan användas på hela kroppen för utvändigt bruk! RENU 28 är för ALLA hudtyper och kan användas i livets ALLA skeden och i ALLA åldrar!
Hälsa för utsidan genom kroppens egna MAGI...

RENU 28
Ej testat på djur!!! Studien med 20 kvinnor
under 28 dagar påvisade slående resultat!
Renu28 fick högsta betyg
- 5 stjärnor av DERMATEST
i Tyskland - ett av världens främsta och ledande dematologiska forsknings-
institut i världen!
Renu28 är säkert att applicera och helt
kropps-naturligt!

RENU 28 består av ENDAST 4 INGREDIENSER!
ASEA (Redox Signal Molekyler) bundet i en kisellera, för att lättare kunna appliceras som gel på kroppen. 3 farmaceutiskt rena salter och rent vatten! Salt och vatten är de grundämnen som måste finns i ALLA våra celler och är grunden till kroppens balans, likaså dessa molekyler. Men RENU 28 är långt ifrån bara simpelt salt och vatten. Magin är att ASEA har patent på att kunna reorganisera saltet och vattnet till kroppens egna livsgivande Redox Signal Molekyler, och finns exklusivt via oss ASEA-Partners.

INGEDIENSER (3 salter och rent vatten)
1. Rent Vatten *
2. Farmaceutiskt rent salt (NatriumKlorid/Bordssalt) *
3. Natrium Magnesium FluoroSilikat (kisellera). Stabiliserar och är bärare av Redox Signal Molekylerna i tuben.
4. Mononatrium fosfat (som förbättrar vissa livsprocesser och upprätthåller pH-balansen)

RENU 28 APPLICERING / ANVÄNDNING
1. Skaka tuben lätt före användning.
2. Se till att området är fritt från smuts eller andra produkter. RENU 28 bör användas före alla andra dag-/nattkrämer, mjukgörare, muskelsalvor eller brunkrämer. (RENU 28 påverkar inte några andra produkter som används).
3. Applicera RENU 28 i hela ansiktet och på eventuella problem-områden i ansiktet och på kroppen, genom att massera in det tills gelen helt absorberats. OBS Undvika kontakt med ögonen.
4. Applicera en gång till, massera in och låt absorberas.
5. För bästa resultat applicera minst två gånger dagligen.
6. Efter ca 5-10 minuter kan du tvätta av ev. rester eller applicera valfri annan hudvård ovanpå RENU 28.

* Med sin patenterade teknologi reorganiserar ASEA vatten och saltmolekylerna, precis som i kroppens celler, till de kropps-egna Redox Signal Molekylerna - kroppens egna magi för cellskydd, antiåldrande, cellkommunikation och förnyelse, dess upptag av näring och utrensning av gifter (skydd av friska celler samt reparation och ersättning av skadade celler) m.m.

Innehåller RENU 28 solskyddsfaktor?
Nej, RENU 28 innehåller ingen solskyddsfaktor, men har mycket välgörande effekter före och efter solning! Med enbart 4 naturliga och välgörande ingredienser som inte täpper igen porerna och sin patenterade Redox Signal teknologi är det mycket fördelaktigt att applicera RENU 28 före och efter solning. Redox Signal Molekylernas roll i kroppen är att reparera och skydda cellerna, dvs även hudcellerna. Många upplever att de vid solning får en jämnare och finare solbränna när de regelbundet använder RENU 28 på huden. Dessutom gör dess egenskaper därmed att RENU 28 lämpar sig väldigt väl att applicera efter solning. Även solskadad hud drar stor nytta av RENU 28.
Du kan även spraya flytande ASEA på kroppen vilket kan upplevas svalkande och skönt.

Är RENU 28 känsligt för sol, värme, kyla?
Till skillnad från ASEA (som i flaska med korken på förblir opåverkat av värme och kyla) så bör man undvika att ha tuben med RENU 28 i direkt solljus, för varmt eller låta tuben frysa. Normal hantering rekommenderas.

Hur lång hållbarheten har RENU 28?
RENU 28 har en hållbarhet på ca 1 år från produktionstillfället. Se datum på tuben. En öppnad tud är ämnad att användas upp under en månad, men står sig längre än så. En äldre tub blir inte dåligt bara mindre effektiv, ta då mer.

Kan man applicera andra krämer efter / ovanpå RENU 28 ? Måste jag sluta med mina andra produkter?
Du bör applicera RENU 28 minst 2 ggr/dag, på rengjord avtorkad hud. Skaka tuben, massera in RENU 28 på området tills allt absorberats. Efter ca 5-10 minuter kan du torka av ev rester eller applicera valfri produkt ovanpå. Du kan applicera andra produkter så snart RENU 28 absorberats men om möjligt vänta gärna 5-10 minuter innan du gör det. Du behöver inte sluta med några av dina andra hudvårdsprodukter när du börjar använda RENU 28, dock påverkar allt vi smörjer oss med, våra hälsa, var därför extra noga med vad du använder på huden. Många använder enbart RENU 28 eller kompletterar med lite ekologisk kallpressad kokosolja (som du köper i glasburk i vanliga mataffären) som en naturlig och välgörande fuktgivare för en mer "insmörjd look" ca 5-10 minuter efter RENU 28.

Behöver jag ha en Dag- och Nattkräm och Bodylotion om jag använder RENU 28
Nej, det behöver du inte, många väljer att bara använda RENU 28 som helt naturlig hudvård. Vill man ha en mer "insmörjd look" och känsla kan man ta lite ekologisk kallpressad kokosolja (den du handlar i glasburk i mataffären) som en naturlig och välgörande fuktgörare. Men du kan fortsätta med din vanliga hudvårdsserie och tonade krämer precis som innan om du vill, var dock noga med att låta RENU 28 jobba ifred ca 5-10 minuter innan du applicerar något annat på huden.
I början (under balanseringsperioden) innan huden fått balans, kan huden upplevas torrare hos vissa, då huden rensar bort döda hudceller mycket effektivare och stöter upp dem på ytan. Då kan det vara skönt att ha en kräm / kokosolja en stund efteråt.
Även orenheter kan komma upp på ytan och vilja ut, vilket är fullt naturligt om huden tidigare varit tilltäppt och som en städningseffekt.
Trivs man med och vill fortsätta med sin vanliga hudvård, applicerar man dag-, natt-, och tonade krämer och bodylotions som vanligt, men grundar först med RENU 28 morgon och kväll och väntar ca 5-10 minuter innan man applicerar sin andra kräm ovanpå RENU 28.

Kan jag rengöra mitt ansikte med RENU 28
Många upplever att huden blir, ser och känns renare automatiskt efter en tids användning av RENU 28.
RENU 28 är främst avsett för att applicera på rengjord hy. De som vill kan applicera ett lager RENU 28 och masseras in och sedan torkas av med hjälp av bomulls pads för att avlägsna orenheter från huden. Skölj därefter noga med rent vatten och upprepa proceduren vid behov. Torka ansiktet och applicera sedan avslutningsvis RENU 28 som vanligt och massera in i huden och låt sitta. (Vid vattenfast smink och orenheter kan en rengöringskräm krävas).

Kan jag smörja med RENU 28 även på de känsliga områdena kring ögonen? Ja, du kan applicera RENU 28 även på den tunna huden kring ögonen och på ögonlocken. Faktiskt rekommenderas det varmt att användas på dessa partier, då det oftast är där vi har fina linjer, rynkor, påsar och ibland svullnader.
OBS undvik RENU 28 i ögonen!!! Skölj med vatten om du får i ögonen. I ögonen rekommenderar vi istället att du sprayar med flytande ASEA.

Kan jag smörja RENU 28 på alla typer av problem på kroppen?RENU 28 kan appliceras på allt utanpå kroppen och är till för utvändigt bruk (obs undvik att få i ögonen). Dess utförande gör den mycket effektiv för utvändigt bruk! I och med att RENU 28 består av Redox Signal Molekyler som främjar ALLA kroppens processer inkl hudcellerna, kan RENU 28 användas på alla typer av hud-, problem/obalanser! För invändigt bruk tar du istället ASEA i flytande format, som du dricker 1,2 dl per dag av eller mer vid behov. Kombinera gärna RENU 28 med ASEA för skydd, stöd, reparation och hälsa från både utvändigt och invändigt håll.

Vilka hudtyper kan använda RENU 28? Alla hudtyper kan använda RENU 28. Eftersom RENU 28 är Redox Signal Molekyler som är inblandade i ALLA kroppens processer, inkl skydd och reparation av alla celler, uppbyggnad och antiåldrande, balanserande osv (och INTE innehåller några kemikalier, tillsatser eller fuktbindare, som annars täpper till huden) är RENU 28 bra för ALLA hudtyper. Man kan uppleva en skön uppstramande känsla redan från första appliceringen. Vissa känner sig "torrare" första tiden, vilket är en balansering när kroppen effektivare stöter bort döda hudceller upp på ytan. Använd då din vanliga hudvård eller naturligt välgörande fuktgivare genom ekologisk kallpressad kokosolja (som du köper i glasburk i vanliga mataffären) ca 5-10 minuter efter RENU 28 om du upplever att du känner dig torr eller vill ha en mer "insmörjd look". Efter en tid kommer RENU 28 att balansera alla hudtyper till normal balanserad hy.
Det du applicerar på huden påverkar även din hälsa så var noga med vad du har på din hy.
Det du äter och dricker påverkar dock din hy och hälsa. Tänk på vad du stoppar i dig! För att ge din kropp ett gott stöd även från insidan, drick gärna ASEA - Redox Signal Molekyler - Hälsa för Insidan, i kombination med RENU 28 för utvändigt bruk - för stöd från två håll!

Är det normalt att bli TORR i huden första tiden jag använder RENU 28? Ja, det är en del som upplever att de "känner" sig yttorra i början. Många upplever samtidigt en skön åtstramande känsla på huden, som ett lyft. Det är vanligt och fullt naturligt att uppleva en känsla av yttorrhet när kroppen börjar balansera sig till normal hy. Reparationen av hudcellerna börjar fungera mer optimalt och hudens sätt att göra sig av med gamla hudceller är att stöta upp dem på hudens yta och vi kan tycka att huden känns torr, när det egentligen är en avstötning av gamla döda hudceller, som gjort plats för friska, välmående celler under. Smörj därför gärna vid behov in dig med lite kallpressad ekologisk kokosolja (som du köper i glasburk i vanliga mataffären) eller med din dagkräm/bodylotion för att minska känslan av torrhet (ca 5-10 min efter att du applicerat RENU 28). Efter några veckor eller någon månads användning av RENU 28 kommer du känna att huden balanserat sig. Du kan fortsätta med din dagliga hudvård om du vill eller kokosolja (för en mer naturlig och välgörande fuktgivare och en mer "insmörjd look") efter att du applicerat RENU 28 morgon och kväll, vänta dock 5-10 minuter. Alternativt använd bara RENU 28 framöver, precis efter eget önskemål. Det är bara genom RENU 28 du kan tillföra mer av kroppens egen magi för utvändig hälsa!

Finns det någon annan produkt som liknar / motsvarar RENU 28?Nej, det finns ingen motsvarighet till RENU 28 på hela marknaden. Hör Dr Gary Samuelson berätta skillnaden i videoklippen här under. RENU 28 är helt unikt och kombinerar egenskaper du inte finner i någon annan hudvårdsprodukt. Det är helt naturligt och kropps- och miljövänligt samt hälsofrämjande. Dess patenterade redoxteknologi gör att du endast finner dessa egenskaper i ASEA och RENU 28, exklusivt via oss ASEA Partners.