https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/

Energi

ENERGI ETT BRETT BIGREP. ATT SKAPA ATT GE ATT SE ATT KÄNNA ATT FÅ ATT UPPLEVA .........

VAD ÄR CHAKRA ?

Chakras är sju större energicenter som är belägna i människans subtila kropp längs med ryggraden. Varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och nervcentrum i den fysiska kroppen. De relaterar också till mentala och känslomässiga egenskaper samt till vår grad av medvetenhet.

Grundläggande fakta om chakras. För att förstå detta ämne fullt ut skulle vi behöva flera timmar, så vi delar inledningsvis bara med oss av de viktigaste delarna. Ordet "chakra" kommer från sanskrit och betyder "hjul av energi" eller "hjul av ljus". Dessa center är sammankopplade av energiflöden och reglerar även din kontakt med universum.

Basis eller rot

Den är mörkröd och ligger i bäckenbotten, mellan anus och könsorganet. Den blockeras av rädsla, och när det händer framkommer ischiassmärta, cancer i äggstockarna, livmodern eller ändtarmen, förstoppning, prostataproblem, åderbråck, hemorrojder och immunsjukdomar. Det orsakar även frustration, känslomässig instabilitet, depression och lågt självförtroende.

Kön eller njure

Den är orange och ligger i de interna kvinnliga organen, blåsan, bäckenet, tarmarna och rumpmusklerna. Att blockera denna orsakar spänningar i ländrygg och bäcken, ischias, kronisk trötthet, impotens, diabetes, cancer, irritabel tarm samt njur- och blåsinfektioner. När det kommer till det känslomässiga orsakar blockering av den ångest, rädsla, avund, misstro och oro.

Solar plexus

Den är gul och hittas under naveln, och inkluderar även levern, bukspottkörteln, blåsan, mjälten, magen, tunntarmen och brösthålan. Obalanser från blockering av den orsakar andnings- och immunproblem, bulimi, anorexi, diabetes, surhet i magen, sår, gallsten, hepatit, cirros och artrit. På den emotionella sidan orsakar blockering av den offermentalitet, stress, ångest, frustration, skuldkänslor, tvivel och behov av konstant godkännande.

Hjärta

Den är grön och blockeras av smärta och sorg. Den inkluderar även lungorna, ryggraden, tinningarna, matstrupen och nervsystemet. Problemet den orsakar genom att blockeras är hjärt- och andningssjukdomar, bröstcancer, kärlkramp i bröstet, lunginflammation, hypertoni och ryggradssmärta. För det känslomässiga kan blockering av den orsaka passivitet, depression, okänslighet och smärta.

Hals

Den är safirblå och inkluderar munnen, struphuvud, tandkött, luftstrupe, sköldkörtlar, ryggrad, tänder och axlar. Dess obalans orsakar halssmärta, blödande tandkött, förlust av röst, allergier, influensa och kroniska infektioner. När det kommer till det känslomässiga orsakar blockering av den besatthet, depression, rädsla, fobier, obeslutsamhet och stagnation.

Tredje ögat eller Front

Den är indigo och inkluderar näsa, öron, ögon, tallkottkörtel, hypofys, nervsystem och hjärnan. Problem från blockering av denna inkluderar huvudvärk, hjärntumörer, blindhet, dövhet, krampryckningar, cerebrovaskulär sjukdom samt ryggradsproblem. De känslomässiga effekterna är rädsla, fobier, förvirring, mardrömmar, schizofreni, panik och depression.

Hjässa

Den är violett och inkluderar den övre delen av ditt huvud. Effekterna från att den blockeras är kronisk trötthet, hyperkänslighet mot ljus och ljud, hudproblem samt muskel- och skelettproblem. När det kommer till det känslomässiga kan blockering av den orsaka håglöshet, förlorad koppling till det gudomliga, oro, depression, mindre öppensinnighet samt olycklighet.

CHAKRAS

Chakra är ett ord på sanskrit som betyder hjul vilket är passande eftersom varje chakra fungerar som ett snurrande hjul i sig. Detta energihjul löper som spiraler rakt igenom kroppen, den eteriska kroppen/energi kroppen motsvarar våra endokrina körtlar.
Det finns totalt 360 energipunkter som står i förbindelser med olika funktioner för att kroppen ska må bra, samt att känslor och tankar ska vara i balans.
Dessa energipunkter med sina flöden löper som osynliga trådar genom kroppen och förser oss med livskraft. Man kan lära sig att känna sina egna eller andras chakran med händerna, vissa har även förmågan att se dessa.  När våra chakran mår bra då mår även vår kropp bra.

Det är viktigt att ha en god energiförsörjning till varje chakra, där det finns obalans i det endokrina systemet finns det med all sannolikhet det även i chakrasystemet vilket ofta visar sig i humörsvängningar i och med att det endokrina systemet styr vår hormonbalans.

Att balansera sina chakran regelbundet är också ett bra sätt att stärka sitt immunförsvar.Täpps chakrorna till kan man likna processen vid en motor vars kolvar fastnar i tjock trögflytande olja. Chakrorna lagrar då upp "restprodukter" och börjar snurra långsamt, vilket gör att vi saknar energi och blir lätt irriterade eller deprimerade. Till slut upphör de helt att snurra och vårt immunsystem slutar fungera. Kvalitén på chakrats "bränslereserver" påverkar också vår livslängd.
När energireserverna blir förgiftade förmedlar chakra systemet dessa gifter till det centrala nervsystemet och vi kan råka ut för sjukdomar.Hur effektivt vi kan förnya våra energireserver kan avgöra hur friska och aktiva vi kan fortsätta att vara. Kvalitén på våra chakran kan till och med påverka hur snabbt vi åldras.

Människokroppen är sammansatt av fem elektromagnetiska nivåer: den fysiska, den biofysiska (eteriska), den emotionella (astrala), den mentala (tanke) och den kausala (orsaksrelaterade). Vad som manifesteras eller sker på det tredimensionella materiella planet är helt beroende av det femdimensionella planets information, inflytande eller påverkan.

Det sjunde chakrat. Violett eller vit.
Kronchakrat
. Har att göra med det högre medvetandet, själen, det högre jaget.
Det är den sanna ingången för att få igenom de högre energierna.
Klarvetande, aha upplevelser. Öppnar kontakten till alltet och det kosmiska -sinnet, bortom jaget.
Hypofysen.

Det sjätte chakrat, tredje ögat. Indigoblå. Ålder: 37 -
Pannchakrat
. Har att göra med den inre andliga synförmågan.
Clairvoyants, klarseende och intuition. Direkt insikt/intuition och telepatisk energi - sinnet, sjätte sinnet.
Tallkottskörteln.

Det femte chakrat. Himmelsblå eller turkos. Ålder: 29 - 36 år
Halschakrat, halsgropen. Har att göra med kommunikation,
att uttrycka sig, att använda viljan, telepati, clairaudiens - sinnet, hörseln.
Utvecklas under Vattumannens tidsålder.
Sköldkörteln.

Det fjärde chakrat. Grön. Ålder: 21 - 28 år
Hjärtchakrat, har att göra med ovillkorlig kärlek.
Kärlek till andra och sig själv, för kärlek över alla gränser - sinnet, känsel.
Brässen.

Det tredje chakrat. Gul. Ålder: 15 - 20 år
Solarplexus, Centrat för alla känslor som sorg, glädje, kraft, styrka och vilja.
Det som skiljer dig från andra.
Kroppens driftcentral, drömminne - sinnet, synen.
Binjurarna.

Det andra chakrat. Orange. Ålder: 8 - 14 år
Sakralchakrat. Två fingerbreddar nedanför naveln.
Står för skaparkraften, välbefinnandet - sinnet, smaksinnet.
Kreativitet, maskulin och feminin, balans, känslor och sexualitet.
Lymfsystemet, Fortplantningsorganen.

Det första chakrat. Röd. Ålder: 0 - 7 år
Rotchakrat. Vid roten av ryggradsslutet.
Sätet för den fysiska kroppen, hur den mår.
Överlevnad, grundtrygghet, hem, jordningspunkt - sinnet, luktsinnet.
Immunsystemet

Hur du vet om dina chakras är blockerade

Du bör genomföra några tester för att ta reda på om någon av dina chakras blockerar energi till resten av kroppen och om det finns fler än en blockering. Du måste helt enkelt svara på frågor om varje chakra. Om de flesta av dina svar är negativa kan det vara den chakran som måste öppnas upp.

Första chakran (Rot)

Känner du dig livlig och frisk? Känner du dig hemma? Har du en stark önskan att leva? Älskar du din kropp och tycker att den är en fantastisk skatt? Är du en person full av energi och rörelse? Är du våghalsig?

Andra chakran (Sakrala)

Har du en hälsosam sexlust? Känner du dig fylld av sexualitet? Kan du uttrycka dig själv sexuellt? Kan du ge och motta njutning?

Tredje chakran (Solar plexus)

Vet du vad du vill ha och är du självsäker? Kan du ta beslut själv? Är du medveten om dina känslor? Kan du kontrollera hur du känner? Känner du dig balanserad när det kommer till känslor?

Fjärde chakran (Hjärta)

Har du hälsosamma förhållanden? Älskar du dig själv? Älskar du personer omkring dig? Känner du medmänsklighet för andra? Accepterar du andra som de är? Är du bra på att samarbeta? Är du kapabel att vara målinriktad?

Femte chakran (Hals)

Kan du enkelt uttrycka dig? Har du ett lyckligt liv? Tar du ansvar för ditt liv? Löser du dina problem själv? Känner du att du förtjänar belöning för dina ansträngningar? Har du tillräcklig tilltro för att ta risker? Gillar du utmaningar?

Sjätte chakran (Tredje ögat)

Är du mentalt stark? Kan du lösa saker? Har du kreativa idéer? Gör du vad som helst för att göra dina drömmar till verklighet? Visualiserar du dina mål?

Sjunde chakran (Hjässa)

Känner du något stort och fantastiskt? Känner du dig kopplad till Gud eller universum? Känner du att ditt liv har ett syfte?

Bekräftelser för att läka blockeringar i varje chakra

Under en meditation kan du använda fraser, mantran eller några ord med en stavelse som du upprepar några gånger (det mest välkända är "OM"). Det finns en specifik bekräftelse och mantra för varje chakra.

  • Första chakran: "Jag har en med allt jag är, jag är säker på att jag är älskad." Mantrat är LAM.
  • Andra chakran: "Jag älskar mig själv, jag hedrar mig själv och allt liv." Mantrat är MAM.
  • Tredje chakran: "Jag är en utmärkt skapare i min verklighet, och det inspirerar mig." Mantrat är RAM.
  • Fjärde chakran: "Jag är kärlek och ovillkorlig acceptans." Mantrat är IAM.
  • Femte chakran: "Jag är bilen i mitt liv. Valets kraft är min." Mantrat är JAM.
  • Sjätte chakran: "Jag är säker på att jag kan se sanningen." Mantrat är OM (eller AUM).
  • Sjunde chakran: "Jag är en med den nuvarande rörelsen." Denna använder inget mantra; du mediterar i tystnad.
https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/