https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/

Kännedom

Om allt som händer i LIVET. Det är en konst att LEVA i balans. FÖRSTÅND, KUNSKAP, SJÄLVINSIKT.

Allt som händer i Ditt liv är ditt liv

Det pratas allt för sällan om barnens egenskaper barnen ska bara passa in i vårat inrutade bråttom samhälle dom ska anpassa sig och uppföra sig utan att kunna förklara sig. Förutom sina geners arv formas och fostras man för att passa in och gör man inte det blir det genast problem om vad som är fel DET BEHÖVER VERKLIGEN INTE VARA ETT FEL kallas personlighet. Enligt ayurveca bestäms det redan vid befruktningsögonblicket hur mycket av Vata, Pitta respektive Kapha man har och det påverkar i stort ens beteende är man det ena eller det andra får man ta hänsyn till det för det går inte att bara ändra man föds till det.


Det som skapar en persons välmående kan skapa en annan persons ohälsa. Därför finns det en djup kunskap inom Ayurveda om att vi behöver OLIKA saker för att uppnå hälsa och välmående.


Gör en test och se vad DU  är i dag.  Gör en för att se vad som stämmer mest på ditt BARN 

Ayurveda är ett av fem sjukvårdssystem i världen som är godkänt av WHO.

Världshälsoorganisationen har definierat hälsa så här -

" Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder"

Ayurvedas flera tusen år gamla definition av hälsa lyder så här - "Hälsa är ett tillstånd där tridosha (Vata, Pitta, Kapha), matsmältningen, alla kroppens vävnader och komponenter, alla fysiska processer är i perfekt balans. Och där sinnesorganen och själen är i ett tillstånd av total tillfredsställelse".

En bra matsmältning är nyckeln till hälsa. Men det är inte bara obalanserad och osund kost som får oss ur balans. Även stress och negativa  tankar och övriga intryck i våra liv gör att kropp och sinne hamnar i obalans och har stor inverkan på hur vi orkar smälta maten.

Livsbalans innebär att ha rätt fördelning av Luft (Vata), Värme (Pitta), och Vatten (Kapha). De ayurvediska begreppen Vata, Pitta, Kapha är egenskaper som finns i alla människor och styr alla de olika funktioner som finns i vår kropp och vår omgivning.

Den ledande principen inom ayurveda är att vår mentala själsliga kraft har det största inflytandet på kroppen. Hur vi tänker och agerar påverkar hur vi mår. Vi berör och berörs av allt som existerar! Även i sjukdomsläran har det konstaterats att vi drabbas lättare av ohälsa när vi är känslomässigt instabila.

Hitta rätt balans i ditt liv. Se på HELA din livssituation, inte bara enstaka delar. Målet är att du ska må bättre och bättre i stället för att ju äldre du blir förknippa ditt liv med sjukdom, smärta och ett inaktivt liv. Kanske kan du redan idag göra val som gör att du får mer balans i livet. Lyssna inåt och följ dina intuitioner. Unna dig en stunds vila, stänga av tv:n och lägga dig lite tidigare i kväll. Umgås med människor som få dig att må bra. Människor som får dig att skratta. När vi gör det vi tycker är roligt, när tiden flyger iväg, då är vårt immunförsvar starkast.

https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/