Power magnet

POWER MAGNET effektfull behandling som består av två delar som tillsammans ger kraft energi. Magnet fällt finns runt oss och har man någon gång sett flyttfåglarnas otroliga färd, som en inre kompas och på sett å vis är det just så. När det drar i hopp sig till oväder hur många känner inte av den laddningen positiva och negativa joner som frigörs och vi mår bättre.Hemligheten med livet ligger inte någonstans ute i rymden, det ligger till stora delar i jordens magnetfält. Detta gigantiska kraftfält försörjer vårt individuella biomagnetiska fält. Det ser till att energin flyter i våra kroppar. På den här punkten är alla levande varelser lika, och ändå finns det små skillnader som förtydligar hur mycket intensivare djur reagerar på magnetisk energi. VATTEN är flytande energi. Det är ett viktigt element som transporterar näringsämnen in i våra kroppar och hjälper kroppen att göra sig av med giftiga ämnen. Vatten reglerar vårt liv från början till slut. Vatten är LIVSKRAFT!.

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod i sig vid smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang. Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Med Magnetens styrka och Reikins kraft ger denna behandlingsform ny styrka till kropp och själ.


Reiki 霊気 är en form av japansk handpåläggning som skapades av Usui Mikao 1922. Reiki är en healingform som av utövarna själva anses vara mycket kraftfull, men ändå enkel att lära sig. Ett fåtal vetenskapliga studier med mycket låg evidensgrad har publicerats.
Reiki är japanska och betyder Universell Livsenergi. Det är en energimedicinsk metod och kan även sägas vara en sorts healingmetod eller helande-metod. Men Reiki är ingen vanlig healingmetod, för helaren är inte inblandad i processen, utan är enbart en kanal för energierna, vilka styr sig själva dit de bäst behövs hos ...