NCB- New Clean Beauty

 Med ny teknik och kunskap öppnar sig nya möjligheter. Oavsett om du vill starta klinik, "smyg starta" i bostaden eller bredda din befintliga verksamhet så har vi den klinikutrustning du behöver och ett fulländat affärskoncept som gör att du enkelt kan komma igång med din klinik.

Din kontakt person i område Norra Stockholm, från Grisslehamn till Danderyd med omnejd. Vid intresse eller köp uppge alltid koden "Ncb"

Se alla maskiner och alltenativ som erbjud genom att klicka på den gula länken.

CooLifting - behandlingen som avlägsnar 10 år på 5 minuter!

HÅRBORTTAGNING

HÅRBORTTAGNING TA BORT GENERANDE HÅRVÄXT MED PERMANENT HÅRBORTTAGNING HELT SMÄRTFRITT

BORTTAGNING AV YTLIGA BLODKÄRL

LASERBEHANDLING AV YTLIGA BLODKÄRL, KÄRLBRISNINGAR OCH HUDRODNAD

Plasma Pen är en revolutionerande behandling

En ansiktsbehandling med carbon är den senaste peeling behandlingen med laserteknik och är mycket populär i USA.

Tandblekning

Bra tandblekning med plasmaljus   

BORTTAGNING AV TATTUERING

VI TAR BORT TATUERINGEN MED SÄKER YAG LASERTEKNIK

Vår GPDR Policy
Behandling av personuppgifter - Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) Nc Belle/ NCB-New Clean Beauty är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med tjänster eller som annars behandlas när tjänster förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna efterfrågade personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra arbete åt er då vi i
förekommande fall inte kan säkerställa resultatet av en behandling.Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsten, för att tillvarata dina intressen samt i förekommande fall för redovisnings- och fakturerings ändamål. Dessa uppgifter behandlas
på grundval av att uppgifterna behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal samt i förekommande fall av att vi erhållit ett samtycke från er att behandla uppgifterna.Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då
(I) det särskilt överenskommet mellan Nc Belle/ NCB-New Clean Beauty och dig.
(II) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
(III) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol- eller
(IV) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.Personuppgifterna sparas, under en tid om högst tre år från dagen för ärendetsslutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla,
analysera och marknadsföra Nc Belle/ NCB-New Clean Beauty som verksamhet sparas under en tid om två år efter den
senaste kontakten. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Nc Belle/ NCB-New Clean Beauty om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direkt marknadsföringsändamål. Du har också rätt att få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (
www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Försäljning & Utbildningar