https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/

Torrblodsanalys

Torrblodsanalys - DBA (Dry Blood Analysis)

Torrblodsanalys är ett etablerat instrument för att avläsa näringsbalansen och hur kroppens organsystem fungerar. Det ger en spegelbild av hur dina celler mår.

Om TorrblodsAnalys: Torrblodsanalys är blod som fått torka eller koagulera - OST, dvs oxidativ stress test, ett sätt att mäta fria radikaler. Det torkade blodet analyseras under mikroskop. Torrblod är ett sätt att utvärdera stress, toxiner/toxisk belastning, gifter, tungmetaller, hormoner, intoleranser.

https://nc-belle.cms.webnode.se/webbshop/